Door Alex Krappen

Op zaterdag 27 oktober kwamen na de clinic van onze nationale tafeltennisdiva Bettine Vriesekoop een tiental trainers van TTCM bij elkaar voor een stukje (bij)scholing. Het zwaartepunt lag bij een presentatie van Jelle-Jan over het Action Type-model: een manier om mensen (in ons geval tafeltennissers) te typeren. Aan de hand van het vaststellen van het menstype dat de betrokken tafeltennisser is kan vastgesteld worden hoe iemand het beste leert en wat de optimale benadering is om de betrokken speler te motiveren en progressie te laten boeken. Bij de diverse menstype horen ook verschillende motorieken. Van die informatie kan de trainer dan gebruik maken om te bepalen wat voor de individuele speler de optimale techniek is.
Ik ben een klassiek geschoolde trainer. Toen ik begin jaren 90 de trainersopleiding deed hadden we dit allemaal nog niet. We leerden elke speler grofweg dezelfde techniek aan, benaderden de leden van de trainingsgroep grofweg op dezelfde manier en vroegen ons vervolgens af waarom de progressie niet voor iedereen op dezelfde manier verliep. Maar sindsdien heeft de wetenschap niet stilgestaan en het is mooi dat trainers van nu meer en betere instrumenten hebben voor de begeleiding van de spelers.
Ronduit grappig was dat de motoriek eigenlijk leidend is bij het bepalen van het menstype. Dat werd duidelijk toen Jelle-Jan een paar trainers liet hardlopen nadat we eerst zelf op basis van wat vragen ons eigen menstype hadden kunnen bepalen. Althans, dat dachten we, want uit de motorische oefeningen bleek dat in sommige gevallen ons menstype anders was dan we dachten. Dat heeft te maken met het verschil tussen natuurlijk gedrag en aangeleerd gedrag. Naarmate er sprake is van stress of angst hebben we meer behoefte aan logisch en fysiek ‘bewijs’ en zijn we geneigd minder te vertrouwen op gevoel en intuïtie. Onze behoefte aan controle neemt toe, en we zien in die controle een mechanisme om de angst en stress niet te hoeven voelen.  En omdat onze maatschappij op die manier ingericht is zijn velen van hun natuurlijke menstype afgedwaald en kost leven veel meer energie dan we zouden willen.
De groep trainers van TTCM is een jonge groep met veel enthousiasme en energie. Dat maakte de bijeenkomst levendig en leerzaam. Het was een voorrecht om erbij te mogen zijn.

Alwin

About Alwin