TTC Middelburg kent een zogeheten Club van 25. Dit zijn ouders, opa’s, oma’s en/of leden (met andere woorden personen die onze jeugdleden een warm hart toedragen) die één keer per jaar een donatie doen van € 25,00 per jaar voor speciale activiteiten en/of materialen. In het verleden zijn hier bijvoorbeeld blacklight lampen vanuit aangeschaft maar ook diverse activiteiten gericht op de jeugd van onze vereniging. De club van 25 bepaald zelf waar de opbrengsten aan besteed worden. Voorstellen ter besteding komen vanuit de vereniging en worden tijdens een bijeenkomst besproken.

Wilt u ook lid worden van dit gezelschap? Neem contact op via ttcmiddelburg@hotmail.com of rechtstreeks via één van de bestuursleden.

Alwin

About Alwin