Protocol TTC Binnensport

Uiteraard dragen wij ons steentje bij om de verspreiding van COVID-19 te beperken, daarom gelden er maatregelen om op verantwoorde en veilige wijze tafeltennis in de Zandkuil mogelijk te maken.

Wees aardig en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan de 1,5 meter samenleving. Geef elkaar dan ook ruimte om te wennen. Indien je je onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met de begeleider, werkgroep of het bestuur.

Algemeen

 • De RIVM-richtlijnen zijn op iedereen van toepassing.
 • De volgende basisregels zijn op iedereen van toepassing:
  • heb je klachten: blijf thuis en laat je testen;
  • ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen (tijdens het trainen/spelen achter de tafeltennistafel hoeft geen afstand gehouden te worden, vermijd onnodige/overbodige ontmoetingen);
  • was vaak je handen;
  • schud geen handen en geef geen high fives;
  • vermijd geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen.
 • Kwetsbare trainers/sporters moeten afwegen of zij willen sporten. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om wel/niet deel te nemen aan activiteiten.
 • Bij elke activiteit is een begeleider in de Zandkuil aanwezig. De begeleider kan ook een trainer of één van de sporters zijn. De begeleider is altijd een volwassen persoon. Trainers/sporters zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol.
 • Er mogen niet meer dan 25 personen aanwezig zijn in de speelzaal (exclusief trainers/begeleiders).
 • Aanwezigheidsgegevens worden bijgehouden voor eventueel bron- en contactonderzoek.

Faciliteiten

 • De indeling van de Zandkuil mag niet worden aangepast (niet verschuiven van tafels, stoelen, etc.).
 • De nooddeuren mogen dicht wanneer de ventilatie aan staat (voor optimale werking moet ook de verlichting in de kleedkamer aan staan).
 • De zaal wordt ingericht met 7 tafels, zonder afzettingen.
 • Er mogen maximaal 25 mensen in de zaal zijn.
 • Er zijn 7 tafeltennistafels beschikbaar.
 • De kleedkamers gaan, om verkeer tussen verschillende trainingsgroepen te minimaliseren, dicht.
 • Daarom vragen we jullie om zo veel mogelijk thuis om te kleden en te douchen en alleen bij hoge nood gebruik te maken van het toilet.

Gezondheidscheck
Wanneer één van de onderstaande vragen met JA beantwoord wordt, mag de betreffende persoon de Zandkuil niet betreden.

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Tijdvakken

 • Er worden tijdvakken aangewezen voor vrij spelen (zie site), trainingen, de 50+ groep en WBTV.
 • Tussen tijdvakken zit minimaal 15 minuten wisseltijd.
 • Buitenom deze tijdvakken mag alleen gebruik worden gemaakt van de Zandkuil wanneer dit is afgestemd met Antoinet.
 • De samenstelling van de trainingsgroepen verloopt via de trainer(s). Hierbij wordt uitgegaan van een vaste samenstelling en vaste tijdvakken. Vrij spelen is dan niet mogelijk.
 • De samenstelling van de 50+ groep en WBTV verloopt via de coördinator (Bram Houterman). Hierbij wordt uitgegaan van een vaste samenstelling en vaste tijdvakken. Vrij spelen is dan niet mogelijk.

Begeleiders, trainers en sporters

 • mogen niet naar de Zandkuil komen bij gezondheidsklachten (zie de gezondheidscheck). Word je ziek of krijg je klachten tijdens het sporten/de training, dan meld je dit bij de begeleider en ga je direct naar huis. Als de begeleider klachten krijgt dan moet iedereen naar huis;
 • kleden zich thuis om en douchen thuis;
 • gaan voorafgaand aan het bezoek aan de Zandkuil thuis naar het toilet;
 • vermijden het aanraken van hun gezicht;
 • nemen een gevulde bidon mee;
 • komen bij voorkeur alleen én op eigen gelegenheid naar de Zandkuil;
 • maken geen fysiek contact met anderen.

Begeleiders

 • regelen bij ziekte/afwezigheid tijdig vervanging. Is vervanging niet mogelijk dan worden de trainers/ sporters door de begeleider op de hoogte gebracht en kan de training/vrij spelen niet doorgaan;
 • zijn verantwoordelijk voor en zien toe op de naleving van dit protocol;
 • openen de Zandkuil;
 • zetten de verlichting aan;
 • zetten de toegangsdeuren van toiletten en naar de zaal open (om contactpunten te voorkomen);
 • zorgen dat de ventilatie op de hoogste stand aan staat en zetten aanvullend de (nood)deuren in de speelzaal naar buiten en de ramen in de overloop boven open (ook als het regent, om binnenkomende regen te beperken de deuren minder ver openen en de vloer droog maken/houden);
 • houden aanwezigheidsgegevens bij (deze moeten bewaard worden in de oranje map die altijd in de zaal ligt) en bevat datum, tijdvak, namen van de aanwezigen en de telefoonnummers;
 • zorgen dat de trainers/sporters bij binnenkomst hun handen met zeep wassen (minimaal 20 seconden) of gebruik maken van een desinfectiemiddel (handen wassen heeft de voorkeur);
 • geven per tafeltennistafel schone tafeltennisballen van de club aan de trainers/sporters;
 • verzamelen de gebruikte ballen in een ‘ontsmettingsbak’. De ballen kunnen de volgende dag opnieuw gebruikt worden;
 • geven als trainers/sporters geen eigen batjes hebben schone batjes van de club;
 • wassen na elk tijdvak hun handen met zeep (minimaal 20 seconden) of gebruiken een desinfectiemiddel (handen wassen heeft de voorkeur);
 • maken na elk tijdvak en voor vertrek (begeleider vertrekt als laatste) batjes van de club, tafels, stoelen, handvatten, wasbakken, lichtknopjes, contactpunten en ander materiaal schoon. Het bestuur draagt zorg voor de schoonmaakmiddelen en extra schoonmaak;
 • sluiten de eerder genoemde (nood)deuren en ramen, zetten de verlichting uit, zetten de ventilatie terug op de stand zoals bij binnenkomst en sluiten de Zandkuil af.

Trainers/sporters

 • zijn verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol;
 • volgen altijd de aanwijzingen van de begeleider op;
 • zorgen dat hun aanwezigheid geregistreerd wordt;
 • nemen zelf een handdoek mee;
 • betreden niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van het sporten de Zandkuil;
 • houden voor en na het sporten minimaal 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen aan. Jeugd tot en met 18 jaar hoeft onderling geen afstand te houden;
 • wassen bij binnenkomst in de Zandkuil in de toiletruimte hun handen met zeep (minimaal 20 seconden) of gebruiken een desinfectiemiddel (handen wassen heeft de voorkeur);
 • volgen de aangegeven looproutes en instructies op;
 • raken zo min mogelijk aan;
 • maken alleen gebruik van hun eigen batje of van schone batjes van de club;
 • gebruiken alleen de door de begeleider beschikbaar gestelde tafeltennisballen van de betreffende tafeltennistafel en halen deze tafeltennisballen zelf op (ook buiten het eigen veld);
 • vermijden contact met materiaal van andere trainers/sporters;
 • blijven aan één kant van de tafeltennistafel;
 • maken de tafeltennistafel schoon bij het wisselen van tafeltennistafel en aan het einde van hun tijdvak (met de aanwezige ontsmettingsmiddelen), ook bij trainingen;
 • vegen zweet of handen aan hun eigen handdoek af en niet aan de tafels, stoelen, vloeren, etc.;
 • wassen hun handen met zeep of een desinfectiemiddel (handen wassen heeft de voorkeur) als hun handen vuil zijn, bijvoorbeeld na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten, na een toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen en na het snuiten van de neus;
 • wassen bij vertrek uit de Zandkuil in de toiletruimte hun handen met zeep (minimaal 20 seconden) of gebruiken een desinfectiemiddel (handen wassen heeft de voorkeur);
 • materialen worden door de trainers gepakt, in overleg met de begeleider (i.v.m. schoonmaak);
 • trainers wassen tussen trainingen hun handen met zeep (minimaal 20 seconden) of gebruiken een desinfectiemiddel (handen wassen heeft de voorkeur).

Versie 1.0, 25-8-2020