Beste leden en ouders van jeugdleden,

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. We hopen op een mooie opkomst, want we willen graag zo veel mogelijk leden betrekken bij het beleid van de vereniging. Om de betrokkenheid in praktijk waar te maken hebben we, net als voorgaande jaren, ook weer een interactief gedeelte waarbij jullie input kunnen leveren op het beleid voor aankomend jaar / aankomende jaren. Onderwerpen die sowieso aan bod komen zijn; (een alternatief voor de) rommelmarkt, ideeën om de Zandkuil te verbeteren (mooier te maken) en een voorstel om een gezonde toekomst tegemoet te gaan. Dus: komt allen en meld je aan via de mail. De stukken zijn op 4 oktober per mail aan jullie verzonden.

De vergadering vindt plaats in de Zandkuil op donderdag 16 november. We starten om 20.30 uur.

Hartelijke groet namens het bestuur

Alwin

About Alwin