Carl Helmich was tot voor kort de penningmeester. Samen met Harry den Boer zorgde hij de afgelopen tig jaar voor de financiële administratie van de vereniging. Carl legt na de eerstvolgende ALV zijn bestuurstaken neer, dan zal Thomas Groenewoud officieel de penningmeester worden. De uitvoering van de taken wordt echter gedaan door een team van 5 mensen. Omdat het voor de praktische gang van zaken goed is om te weten wie wat doet, zetten we het hier op een rijtje.

Thomas Groenewoud heeft als penningmeester de eindverantwoordelijkheid, zit in het bestuur en stelt de begroting op. Declaraties en facturen kunnen naar hem gestuurd worden (t.groenewoud@icloud.com).

Ron de Nood verzorgt de praktische afhandeling van betalingen en incasso’s. Vragen over contributie, declaraties en incasso’s kunnen aan hem en door hem gesteld worden (ron@denoodjes.nl)

Herman Korteweg zorgt ervoor dat inkomsten en uitgaven zorgvuldig worden ingeboekt.

Jordin Heijens maakt de facturen aangaande sponsoring, zaalverhuur en clinics.

Antoinet Wisse zorgt voor een juiste afhandeling van het contante betaalverkeer.

Vele handen maken licht werk, en dat is fijn!

Carl en Harry, bedankt voor al die jaren!

Antoinet Wisse

About Antoinet Wisse